Foto Reportages

Foto-reportages

€ 95,- per sessie, excl foto-afdrukken

Huwelijk (25-40-50 jaar) Starttarief € 250,- + € 100,- per dagdeel (ochtend-middag-avond), excl foto-afdrukken

Max 2 uur (extra tijd 47,50 euro per half uur)

n.b. I.v.m. geringe beschikbaarheid worden reportages alleen nog uitgevoerd in weekend of vakantie-periodes.  Overige tijden in onderling overleg (ovbh). Voor aflevering moet minimaal 1 maand in acht genomen worden.

Afgifte van originele foto’s = € 20,- per stuk.


Reiskosten die gemaakt moeten worden voor de reportages worden als volgt in rekening gebracht: Geen kosten tot een maximum afstand van 30 km van Philippine. Daarbuiten wordt (vice versa) € 0,23 p.km. in rekening gebracht, alsook eventuele tolkosten indien hier sprake van is.

Voor het maken van een fotoboek wordt € 95,- (max.26 blz.) in rekening gebracht + de kosten voor het fotoboek/verzendkosten.

Voor meer info, mail: foto@fotofranky.nl